Vaccinius

Om bloggen

Dette er en Blogger blogg som opprinnelig var satt inn i en iframe på Magnimix, som var et Google Nettsted. Bloggen har altså en egen adresse på Blogger, men nettsiden var gjengitt på Magninix.

Magnimix er nå et felles prosjekt, og bloggen ble hjerte på Trixnixmix, til hvor jeg rømte da Magnimix ble ødelagt. Bloggen er nå ferdigstilt, og jeg beholder den oppe som krav.

Trixnix er det Nye Jerusalem. Vennligst gå til Trixnix portalen og bli informert.

| trixnix.com |

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her er noen symboler en kan kopiere og bruke i kommentaren:

ღ ⁂ ☁ ★ ☆ ♥ ✦ ✧ ✯ ✿ ❀ ◉

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn.